Len Elephant Tattoo
Len Panther Tattoo
Len Buddha Tattoo
Len Color Tattoo
Len 302 Tattoo
Len Cream Tattoo
Len Rose Knife Tattoo
Len Hand Tattoo
Len Heart Tattoo
Tattoo by Len 1
Tattoo by Len 3
Tattoo by Len 2